Nyheter

Økende behov for mer effektiv avfallshåndtering krever stadig utvikling i vår bransje. Varig Teknikk & Miljø har som mål å være i forkant av denne utviklingen gjennom innovative avfalls- og gjenvinningsløsninger. På denne siden kan du lese om alt det nye som rører seg i vår verden. Sannsynligvis angår det også deg.

Varig Teknikk & Miljø leverer  komprimatorer til Oslo Universitetssykehus.

Når kvalitet, løsning og optimalisering av avfallslogistikken teller.