Når kun det beste  gjelder

Varig Teknikk & Miljø leverer igjen kanalpresse til Infinitum AS, denne gangen en 120 tonns presse for pressing av klar PET.  Pressen er unik da den benytter binding  med "bindegarn"  av samme type benyttet og grundig testet  i landbruket. Den virkelig store fordelen er en vesentlig redusert kostnad forbundet med bindingen. Erfaringsmessig vil kostnaden for binding av hver ball reduseres med 30-40 kr i forhold til stålwire, noe som tilsier kanalpressen betaler seg selv på relativt kort tid med det volumet Infinitum prosseserer hvert år. At bindegarnet er meget lett å håndtere grunnet den lave vekten er også en bonus. Pressen vil håndtere ca. 80 % av det totale volumet av klar PET som kommer inn i det norske pantesystemet, noe som tilsier ca. 50-60.000 baller pr.år. Det blir veldig mye flasker da hver ball ineholder ca 15.000 PET-flasker.  

Ball fra kanalpresse fra Varig Teknikk Millj

Seks bindetråder sørger for meget  god binding av  opp til 15000 PET-flasker

Rådgivning 

Varig Teknikk & Miljø as er en ingeniørbedrift som brenner for avfall- og gjenvinningsløsninger.  Vi vurderer et større bilde der man ser på optimalisering langt utover selve avffallsløsningen, optimalisert avfallslogistikk, reduserte kostnader, reduksjon av CO2-utslipp, reduserte arbeidstimer og forbedring av HMS. Vi forandler kun kvalitetsutstyr designet for lang levetid med minimale kostnader.

Ønsker du å vite mer om løsninger  vi leverer? Vi kommer gjerne på en kostnadsfri befaring. Om ønskelig arrangerer vi gjerne refferanseturer.