Når kvalitet, løsning og optimalisering av avfallslogistikken teller.

Renovest IKS som er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje velger avfallsløsning fra Varig Teknikk & Miljø.  En 80 tonns kanalpresse  med matebånd skal sørge for at papp og plast blir forsvarlig komprimert til  baller for kostnadsoptimalisert  transport til resirkulering. Pressen er i tillegg klargjort for forpressing slik at Renovest i fremtiden også kan presse restavfall og ytterligere optimalisere avfallslogistikken. Hele installasjonen er konstruert med tanke på enkel og forutsigbar drift, det er lagt stor vekt på løsninger som gjør det enkelt for Renovest  å drifte i veldig  mange år fremover. 

Kanalpresse med integrert chainconveyor

Flere kommuner tenker helhetlig avfallslogistikk 

Mange kommuner ser nå etter muligheter for å effektivisere avfallslogistikken ved å blandt annet redusere kostnader og CO2-utslipp. 

"De aller fleste  kommuner kan spare betydelige summer ved å tenke helhetelig avfallslogistikk, og som en bonus vil man også redusere CO2 utslippene og bedre trivselen blandt de ansatte forteller daglig leder Harald Smeland Haug" 

Vi i Varig  Teknikk & Miljø er eksperter på kommunal avfallslogistikk og har gjennom mange år levert en lang rekke løsninger i hele Skandinavia som innebærer store kostnadsreduksjoner for de aktuelle kommunene.  Avfallslogistikksentre, omlastestasjoner, sorteringsanlegg og mange ulike løsninger for komprimering av avfall er  noe løsningene vi leverer. At vi i tillegg hjelper kunder med  å analysere totalbilde på deres avfallslogistikk  basert på geografisk lokasjon og avfallsfraksjoner gjør at våre kunder ofte får  seg en tankevekker på hvor lite det i noen tilfeller skal til for å redusere kostnader og gjøre avfallslogistikken enklere og mer effektiv. 

Rådgivning 

Varig Teknikk & Miljø as er en ingeniørbedrift som brenner for avfall- og gjenvinningsløsninger. Vi vurderer et større bilde der vi ser på optimalisering langt utover selve avfallsløsningen. Optimalisert avfallslogistikk, reduserte kostnader, reduksjon av CO2-utslipp, reduserte arbeidstimer og forbedring av HMS er noen av parameterene vi vurderer i samarbeid med deg som kunde

Ønsker du å vite mer om løsningne vi leverer,  kommer vi gjerne på en kostnadsfri befaring. Vi arrangsjerer  også refferansetuerer