Varig Teknikk & Miljø tilbyr en unik og effektiv rundballepresse  som i motsettning til tradisjonelle ballepresser kan balle mange ulike typer avfall.

 

              Rundballepress for avfall ml front Varig Teknikk Milj               Rundballepress for avfall ml front Varig Teknikk Milj

Hva kan du balle med OMNIPRESS 800?

I motsettning til de fleste andre ballepresser kan Omnipress 800 balle en lang rekke ulike materieler slik som:

                             Trekasser(1), Plastkasser(2), Plastfilm(3), Tekstil(4), Papp(5), Plastflasker(6), Aluminiumsfolie(7),

                             Skumgummi(8)

                           Avfallsfraksjon 7 Varig Teknikk MiljAvfallsfraksjon 7 Varig Teknikk MiljAvfallsfraksjon 7 Varig Teknikk MiljAvfallsfraksjon 7 Varig Teknikk Milj                                                              

                           Avfallsfraksjon 7 Varig Teknikk MiljAvfallsfraksjon 7 Varig Teknikk MiljAvfallsfraksjon 7 Varig Teknikk MiljAvfallsfraksjon Varig Teknikk Milj

Omnipress 800 baller enkelt ekspanderende materialer og har en ballestørelse som gjør det enkelt å håndtere, lagre og transportere ballene. Man slipper tradisjonell binding samt at pressen mates kontinuerlig, noe som fører til betydelig reduksjon av tidsbruk forbundet med balling av avfall.

              

      Avfallsrundballer Varig Teknikk Milj                                       Rundballer med avfall Varig Teknikk Milj

 

  

                                                   Ta KONTAKT for ytterligere informasjon og produktdemonstrasjon.           Omni800 Rubdballepresse fra Varig Teknikk Milj