Systemer for sortering og komprimering av ulike typer avfall
Varig Teknikk & Miljø leverer sorteringsanlegg i forskjellige størrelser for ulike typer materialer som plast, metaller, restavfall, byggavfall, papp/papir. Fraksjonene sorteres ved bruk av en rekke forskjellige teknologier i samspill med eventuelle kanalpresser og omlastestasjoner slik at vi kan levere komplette logistikksenter for gjenvinning og resirkulering. Våre  sorteringsløsninger transporterer, sorterer, presser og binder en lang rekke ulike materialer. Høy effektivitet og lave vedlikeholdskostnader, sørger for god økonomi!

Sorteringsanlegg for PET og AluminiumSorteringslinje for plast og aluminium hos Infinitum.

Sorteringsanlegg for papp og papir Varig Teknikk MiljSorteringsanlegg for papp og papir.

Sorteringsanlegg for husavfall Varig Teknikk MiljSorteringsanlegg for husholdningsavfall.

Sorteringsanlegg for industriellt avfall Varig Teknikk MiljSorteringsanlegg for industriellt avfall 50 tonn pr. time