Mobil rullekomprimator fra Varig Teknikk & Miljø er en meget effektiv og fleksibel løsning som lar deg komprimere avfall i åpne containere. Ved hjelp av rangerkroken kan den løfte og flytte containere med egenvekt på opp til 12 tonn og vil dermed kunne erstatte både en gravemaskin og en hjullaster på for eksempel en gjenvinningsstasjon. Den kan driftes elektrisk eller med en Euro 5 sertifisert dieselmotor, noe som medfører et betydelig lavere CO2-utslipp og støynivå sammenliknet med maskiner tradisjonellt brukt. Maskinen kan leveres med en lang rekke utstyr hvilket betyr at den kan tilpasses hvert enkelt behov. 

                  

Tilgjengelig utstyr GTM1750 fra VArig Teknikk Milj      Frerposisjon GTM1750 Fra VArig Teknikk Milj Frerposisjon GTM1750 Fra VArig Teknikk Milj                                                

    Dieselmotor med Euro 5 fra Varig Teknikk Milj       Husmann mobil rullekomprimator fra Varig Teknikk Milj       

                                  

                                 

 

Container 

Avfall 

Uten GT 1750 

 Med GT 1750

35 m3   Papp 1500 kg  7000 kg 
35 m3   Trepaller 2500 kg  8000 kg 
35 m3   Fruktkasser 3300 kg  8000 kg 
35 m3 Hageavfall 2500 kg 10000 kg
 30 m3 Trekasser  1500 kg   7800 kg
 36 m3 Stort brennbart  1200 kg   5250 kg
35 m3  Blandet papir   3500 kg  10000 kg
35 m3   Restavfall  1800 kg  5500 kg
30 m3 Kjøleskap 2000 kg 9000 kg
33 m3 Plastkanner 3000 kg 9000 kg
35 m3 Metalltønner ( 30- 200 l) 2000 kg 7500 kg

      
 
 

 

 

Kontakt oss for mer info