Rullekomprimator GIGANT GT 1750 fra Varig Teknikk & Miljø er konstruert for  å komprimere større mengder voluminøst avfall i åpne containere. Komprimatoren er en effektiv, spesialdesignet maskin til komprimering og knusing av materiale i åpne containere. Containeren kan dermed fylles med opp til 5 ganger så mye avfall, og man vil spare store summer i tømmekostnader. Den skinnegående Rullekomprimatoren manøvreres mellom containerne ved hjelp av skinner, og vil effektivt kunne benyttes i fra 2 - 8 containere med alle avfallsfraksjoner.

                   Skinnegende Rullekomprimator fra Varig Teknikk Milj 

Container 

Avfall 

Uten GT 1750 

 Med GT 1750

35 m3   Papp 1500 kg  7000 kg 
35 m3   Trepaller 2500 kg  8000 kg 
35 m3   Fruktkasser 3300 kg  8000 kg 
35 m3 Hageavfall 2500 kg 10000 kg
 30 m3 Trekasser  1500 kg   7800 kg
 36 m3 Stort brennbart  1200 kg   5250 kg
35 m3  Blandet papir   3500 kg  10000 kg
35 m3   Restavfall  1800 kg  5500 kg
30 m3 Kjøleskap 2000 kg 9000 kg
33 m3 Plastkanner 3000 kg 9000 kg
35 m3 Metalltønner ( 30- 200 l) 2000 kg 7500 kg

 

Kontakt oss for mer info