Med en stasjonær rullekomprimator fra Varig Teknikk & Miljø vil du oppnå en volumreduksjon på inntill 80%, noe som tilsier at du vil spare store summer på transport av ditt avfall.

       Rullekomprimator for ulike avfallstyper fra Varig Teknikk Milj      Treknuser fra Varig Teknikk Milj

       Rullekomprimator for pne container fra Varig Teknikk Milj             Rullekomprimator for hageavfall fra Varig Teknikk Milj

 

 

Container 

Avfall 

Uten GT 1750 

 Med GT 1750

35 m3   Papp 1500 kg  7000 kg 
35 m3   Trepaller 2500 kg  8000 kg 
35 m3   Fruktkasser 3300 kg  8000 kg 
35 m3 Hageavfall 2500 kg 10000 kg
 30 m3 Trekasser  1500 kg   7800 kg
 36 m3 Stort brennbart  1200 kg   5250 kg
35 m3  Blandet papir   3500 kg  10000 kg
35 m3   Restavfall  1800 kg  5500 kg
30 m3 Kjøleskap 2000 kg 9000 kg
33 m3 Plastkanner 3000 kg 9000 kg
35 m3 Metalltønner ( 30- 200 l) 2000 kg 7500 kg

 Kontakt oss for mer info