Sjaktsystem for avfall og lintøy

Sjaktsystemer for avfall og linty Varig Teknikk Milj

Varig Teknikk & Miljø leverer innovative sjaktsystemer fra Nederlandske Stansz som i snart 35 år har levert markedsledende sjaktsystemer for det Europeiske markedet. Systemene kan benyttes for alle typer avfall og lintøy slik at hånteringen gjøres vesentlig enklere og mer effektiv samt sørger for økt komfort og hygiene. Unngå at heiser, trapper, rom og korridorer blir fylt med avfall og lintøy,  få utnyttet mer av byggningen med et sjaktsystem fra Varig Teknikk & Miljø. Systemet kan tilpasses alle bygg med flere etasjer uansett alder, og kan plasseres inne eller utenpå bygget. Hoteller, helseinstitusjoner, kontorbygg, leilighetskomplekser og offentlige bygg er noen av de som har stort utbytte av et sjaktsystem. Vi skreddersyr sjaktsystemet og kan tilby en lang rekke innovative løsninger i kombinasjon med komprimerende enheter, transportbånd, avfallsbeholdere mm. Resultatet er et system som sørger for effektivt logistikk gjennom hele avfallskjeden og samtidig reduserer kostnader i forbindelse med håndtering og transport.

Sjaktsystemer for avfall og linty fra Varig Teknikk Milj as   

Kombinert sjaktsystem for avfall og lintøy med et lineært sorteringsutløp gir stor fleksibilit og kapasitet. Systemet kan kombineres med komprimatorer for økt kapasitet

 Sjaktlsning med karusell fra Varig Teknikk Milj

                            Sjaktsystem med karusell for lintøy gir stor fleksibilitet og muliggjør sortering av ulike typer lintøy 

Sjaktsystem for avfall med roterende utlp fra Varig Teknikk Milj                        Sjaktsystem for avfall med roterende utlp fra Varig Teknikk Milj

                 Sjaktsystem for avfall med roterende utløp for 2 - 4 avfallsbeholdere, kan også kombineres med komprimatorer 

Karusell for avfall og linty fra Varig Teknikk Milj  Karusell for avfall og linty fra Varig Teknikk Milj

    Innkastluke for sjaktsystem for linty fra Varig Teknikk Milj                              Innkastluke for sjaktsystem for linty fra Varig Teknikk Milj

                                                                                          Ulike innkastluker for avfall og lintøy

     

      Sjaktsystem for avfall og linty fra Varig Teknikk Milj