Søk
Close this search box.

Sjaktsystem for avfall og lintøy

Systemene kan brukes til alle typer avfall og lin.

Varig Teknikk & Miljø leverer innovative sjaktsystemer fra Nederlandske Stansz som i snart 35 år har levert markedsledende sjaktsystemer for det Europeiske markedet. Systemene kan benyttes for alle typer avfall og lintøy slik at hånteringen gjøres vesentlig enklere og mer effektiv samt sørger for økt komfort og hygiene. Unngå at heiser, trapper, rom og korridorer blir fylt med avfall og lintøy, få utnyttet mer av byggningen med et sjaktsystem fra Varig Teknikk & Miljø. Systemet kan tilpasses alle bygg med flere etasjer uansett alder, og kan plasseres inne eller utenpå bygget. Hoteller, helseinstitusjoner, kontorbygg, leilighetskomplekser og offentlige bygg er noen av de som har stort utbytte av et sjaktsystem. Vi skreddersyr sjaktsystemet og kan tilby en lang rekke innovative løsninger i kombinasjon med komprimerende enheter, transportbånd, avfallsbeholdere mm. Resultatet er et system som sørger for effektivt logistikk gjennom hele avfallskjeden og samtidig reduserer kostnader i forbindelse med håndtering og transport.

Kombinert sjaktsystem for avfall og lintøy med et lineært sorteringsutløp gir stor fleksibilit og kapasitet. Systemet kan kombineres med komprimatorer for økt kapasitet

Sjaktsystem med karusell for lintøy gir stor fleksibilitet og muliggjør sortering av ulike typer lintøy

Sjaktsystem for avfall med roterende utløp for 2 – 4 avfallsbeholdere, kan også kombineres med komprimatorer

Avfallskarusel med eller uten pressenhet
Kombinert avfall- og lintøykarusell

Ulike innkastluker for avfall og lintøy

Fordeler med et sjaktsystem

  • Bærekraftig avfallssortering
  • Forenklet logistikk
  • Kostnadsreduserende
  • Økt hygiene
  • Reduserte avfallsproblemer
  • Arbeidsbesparende
  • Økt tilgjengelig areal